Over de SVR

Dé koepel van Delft

De StudieVerenigingenRaad is de koepel die alle studieverenigingen en informanten verbindt met elkaar. Maandelijks komen alle voorzitters van de verschillende studieverenigingen samen om te vergaderen over zaken die de Delftse besturen bezighouden. Ook voor de onderwijscommissarissen is er een maandelijkse vergadering. Het dagelijks bestuur van de StudieVerenigingenRaad brengt eenheid in de verschillende stemmen van deze verenigingen en vertegenwoordigt ze.


Wat doet de SVR?

Gedurende het jaar houdt het dagelijks bestuur van de StudieVerenigingenRaad zich bezig met:

  • Maandelijks vergaderen met alle voorzitters van de studieverenigingen
  • Maandelijks vergaderen met alle onderwijscommissarissen van de studieverenigingen
  • Maandelijks vergaderen met alle penningmeesters van de studieverenigingen
  • In regelmatig contact staan met instanties van de TU Delft, waaronder het College van Bestuur
  • Het Landelijk Bestuursgala organiseren
  • Plaatsnemen in de jury van de 'Docent van het Jaar'-verkiezingen

SVR DB doen?

Lijkt het jou leuk om aankomend collegejaar onderdeel te zijn van het Dagelijks Bestuur der Studieverenigingenraad? Laat het ons weten en stuur een mail naar bestuur-svr@tudelft.nl.


Beleid 2022/2023

Een kopie van ons beleid voor het collegejaar 2022/2023 kunt u hieronder downloaden.

Speerpunten

De SVR concentreert zich hoofdzakelijk op de volgende punten.

Effectieve samenwerking

Door veelvuldig alle studieverenigingen en informanten met elkaar in contact te brengen, wordt het eenvoudig om op nuttige punten samen te werken. Sommige thema's vergen collectief handelen; de SVR is in zulke gevallen het orgaan dat dit faciliteert.

Adequate representatie

Door de effectieve samenwerking wordt het mogelijk om een collectieve mening te vormen op bepaalde punten. De SVR communiceert deze meningen naar het College van Bestuur van de TU Delft en externe partijen. Zo worden de studieverenigingen efficient gerepresenteerd.

Efficient vergaderen

Door de maandelijkse vergadering zo efficient mogelijk in te richten, wordt de tijd nuttig gebruikt om alle huidige en urgente thema's te bespreken. Studieverenigingen kunnen door deze vergaderingen zowel kennis delen als opdoen voor hun eigen vereniging.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de StudieVerenigingenRaad wordt gevormd door drie studenten van verschillende studieverenigingen van de TU Delft. Zij zetten zich een jaar in om de SVR draaiende te houden. Momenteel heeft het 59ste Dagelijks Bestuur der StudieVerenigingenRaad zitting.

Mischa de Gooijer
Voorzitter
Eva van der Weegen
Secretaris
Noah Tap
Penningmeester

Oud-besturen

Hieronder vindt u een overzicht van voorgaande besturen van de StudieVerenigingenRaad.

Leden

De StudieVerenigingenRaad bestaat uit alle studieverenigingen van de TU Delft en een aantal informanten.Welke dit zijn, vindt u hieronder.

15

Aantal studieverenigingen

4

Aantal informanten

119

Totaal aantal bestuurders

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen of vragen heeft betreffende de informatie op deze site, dan kunt u ons op onderstaande manieren bereiken.

Adres

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

Facebook

@SVRDelft