De SVR

De Studieverenigingenraad (SVR) is het overkoepelend orgaan van alle verschillende Deltse Studieverenigingen. De voornaamste taak van de SVR bestaat sinds de oprichting in 1964 uit het stimuleren van de samenwerking en het overleg tussen de verschillende studieverenigingen. Veel studieverenigingen zijn met hetzelfde bezig, en het is zonde als het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.'' Daartoe vergaderen alle voorzitters of presidenten van alle vijftien studieverenigingen eens in de vier weken.

Ook op onderwijsgebied blijken de studieverenigingen behoefte te hebben aan een periodiek overleg met collega's. Met dit idee komen de commissarissen onderwijs van de diverse verenigingen eveneens eens in de vier weken bij elkaar. Bij beide vergaderingen, de algemene SVR vergadering alsmede de SVR-Onderwijs vergadering, zijn ook vertegenwoordigers van andere studentenorganisaties aanwezig, namelijk ORAS, Lijst ßèta (de Studentenraad) YES!Delft Students (platvorm voor ondernemerschap) en de VSSD (de Studentenvakbond).