Reacties

Als Commisaris Onderwijs Master neem ik samen met de Commisaris Onderwijs Bachelor namens Leeghwater plaats in de SVR-Onderwijs vergaderingen. Dit is voor Leeghwater een bijzonder vruchtbare vergadering om bij te wonen. Naast dat het heel interessant is om over de onderwijsperikelen van andere SV’s te horen, is het voor mij als Leeghwaterbestuurslid met een nieuwe functie ook bijzonder handig om het reilen en zeilen rond de masteropleidingen op andere faculteiten te ontdekken. Op het moment dat er TU-brede maatregelen, zoals Harde Knip en Bindend Studie Advies, worden ingevoerd, wordt er tijdens de SVR-O hierover gediscussieerd. Alles wat tijdens deze discussies wordt gezegd, kan je dan gebruiken bij alle vergaderingen op je eigen faculteit, met als doel het onderwijs verbeteren.
Ook is het mogelijk de vergadering ter informatie gebruiken. In mijn geval gaan mijn vragen veel over master gerelateerde onderwerpen; masterevaluatie, de organisatie rond de masters en binding met de masterstudenten.
Ik zie de SVR dus als een belangrijk, overkoepelend orgaan. Het is belangrijk dat alle studieverenigingen geregeld bij elkaar komen en dat deze bijeenkomsten gestroomlijnd worden. Hierdoor kunnen alle studentenvertegenwoordigers samen een blok vormen en hiermee de kwaliteit van het onderwijs vanuit het studentenperspectief waarborgen.

- Thijs Bosma (Commissaris Onderwijs Master 2009/2010 - Leeghwater) -

 

 

De VSSD is bij de SVR vergaderingen aanwezig als informant. Het is dus mijn rol om de studieverenigingen op de hoogte te houden van relevante bezigheden van de VSSD. Dat kan bijvoorbeeld gaan over zaken die de VSSD met de Rector besproken heeft, (landelijke) acties over onderwijs of de stand van zaken met studiefinanciering. De VSSD is in haar dagelijks bestuur bezig met zaken rond huisvesting, onderwijs, internationale studenten, inkomen, hbo en maatschappij, wat ook interessant kan zijn voor de SVR.
Hoewel de VSSD informant is, krijg ik ook veel input vanuit de SVR. Ik hoor waar de studieverenigingen mee bezig zijn, welke problemen er spelen onder studenten of wat er juist goed/beter gaat. Daarmee vormt de SVR een brug tussen de studenten, studieverenigingen en de VSSD. Omdat alle studieverenigingen bij elkaar zitten hoor je direct de zaken van verschillende kanten en kan er gepraat worden over manieren om problemen aan te pakken.
Sommige problemen of vragen vanuit de SV’s kan de VSSD oplossen of beantwoorden doordat de VSSD zich net weer in andere kringen begeeft dan de studieverenigingen of de studentenraad. Aan de andere kant kan de VSSD de studenten veel eenvoudiger bereiken via de SVR. Zo vullen we elkaar mooi aan.

- Marlies Bouman (Voorzitter 2009/2010 - VSSD) -